धनद लक्ष्मी प्रयोग

Available: In Stock


Rs. 38,000

शाबर - मंत्र
दक्षिणा 38000 ब्राह्मण 1
सामग्री - लाल (समस्त पूजन 16 उपचार)
माला - लाल - मुंगो /रक्त चंदन
आसन - लाल ऊनी/सूती
दिशा - शुक्र
जप संख्या - 1008 नित्य
अवधि - 22 दिवस
हवन - नित्य
लक्ष्मी कृपा/सभा धन प्राप्त/कार्य सिद्धी/धन प्राप्ती/समृद्धि आदी

0 Reviews For धनद लक्ष्मी प्रयोग

Add A Review

Your Review:

Name:

Email: