गणपति प्रयोग

Available: In Stock


Rs. 41,000

मंत्र - शाबर
प्रतिमा (मदगज पन्ना)
दक्षिणा 5 दिन 31,000, 11 दिन 41,000, 21 दिन 51000
सामग्री - गणपति पूजन सामग्री
माला - मूंगे/रक्त चंदन
आसन/वस्त्र - लाल ऊनी/सूती
दिषा - पूर्व
जप संख्या - सवा लाख
व्यापारी वद्धि व अरिष्ट निवारण
ब्राह्मण 1
अवधि - 11 दिन

0 Reviews For गणपति प्रयोग

Add A Review

Your Review:

Name:

Email: